ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ τα θέματα των τελευταίων διαγωνισμάτων των τάξεων Λυκείου σε κάθε μάθημα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ <κλικ> ΕΔΩ

Γ΄ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΜΑΘΗΜΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΜΑΘΗΜΑ
22/3/2020ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ18/3/2020Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΕΚΘΕΣΗ
12/4/2020ΦΥΣΙΚΗ23/4/2020ΑΡΧΑΙΑ
5/4/2020ΧΗΜΕΙΑ3/5/2020ΙΣΤΟΡΙΑ
24/4/2020ΒΙΟΛΟΓΙΑ24/4/2020ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
12/4/2020ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
5/4/2020ΑΕΠ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΜΑΘΗΜΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΜΑΘΗΜΑ
22/3/2020ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β-Γ23/5/2020Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΕΚΘΕΣΗ
5/4/2020ΑΛΓΕΒΡΑ17/5/2020ΑΡΧΑΙΑ Β-Γ
3/5/2020ΦΥΣΙΚΗ Β-Γ3/5/2020ΙΣΤΟΡΙΑ Β-Γ
5/4/2020
24/4/2020
ΧΗΜΕΙΑ Β-Γ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ
24/4/2020ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Β-Γ
5/4/2020ΑΕΠ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Β-Γ3/5/2020ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β-Γ

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΜΑΘΗΜΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΜΑΘΗΜΑ
22/3/2020ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ23/5/2020Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΕΚΘΕΣΗ
15/3/2020ΦΥΣΙΚΗ17/5/2020ΑΡΧΑΙΑ
5/4/2020ΧΗΜΕΙΑ

ΕΠΑΛ όλων των τάξεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

2/5/2020

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α’23/5/2020Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΕΚΘΕΣΗ Α’

2/5/2020

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β’23/5/2020Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΕΚΘΕΣΗ Β’

2/5/2020

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’23/5/2020Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΕΚΘΕΣΗ Γ’

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ
12/4/2020ΕΙΔ.1 ΥΓΕΙΑΣ Γ’12/4/2020ΕΙΔ.1 ΥΓΕΙΑΣ Β’
24/4/2020ΕΙΔ.2 ΥΓΕΙΑΣ Γ’24/4/2020ΕΙΔ.2 ΥΓΕΙΑΣ Β’
12/4/2020ΕΙΔ.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Γ’3/5/2020ΕΙΔ.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β’
3/5/2020ΕΙΔ.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Γ’5/4/2020ΕΙΔ.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β’
3/5/2020ΕΙΔ.1 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Γ’3/5/2020ΕΙΔ.1 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Β’
ΕΙΔ.2 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Γ’ΕΙΔ.2 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Β’
8/3/2020ΕΙΔ.1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ’12/4/2020ΕΙΔ.1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Β’
8/3/2020ΕΙΔ.2 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ’ΕΙΔ.2 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Β’
8/3/2020ΕΙΔ.1  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Γ’ΕΙΔ.1  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Β’
1/3/2020ΕΙΔ.2  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Γ’ΕΙΔ.2  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Β’
17/5/2020ΕΙΔ.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ’16/5/2020ΕΙΔ.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Β’
23/5/2020ΕΙΔ.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ’22/3/2020ΕΙΔ.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Β’