Κτιριακές Εγκαταστάσεις Φροντιστηρίου

Το φροντιστήριο «ΠΡΙΣΜΑ» ξεκίνησε την λειτουργία του το 1987.
Από την έναρξη της λειτουργίας του μέχρι και σήμερα λειτουργεί σε συνεργατική μορφή.

Την σημερινή μορφή των εγκαταστάσεων απέκτησε από το 2000.

Οι συνολικές εγκαταστάσεις του υπερβαίνουν τα 300τ.μ.

Η γραμματεία στον 1ο όροφο

Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι πλήρως εξοπλισμένες για την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ακολουθούν ενδεικτικές φωτογραφίες αιθουσών …