Συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου

Επιστημονικά πεδία 2020 – Αιτήσεις για Στρατιωτικές, Λιμενικό, Αστυνομία, Πυροσβεστική <κλικ> ΕΔΩ

Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου είναι για μας η τελευταία, αλλά πολύ σημαντική εκπαιδευτική πράξη, μιας πολύχρονης εκπαιδευτικής πορείας του κάθε μαθητή μας.
H υποστήριξη μας περιλαμβάνει 3 βήματα:

  1. Εφοδιάζουμε τους μαθητές με το απαραίτητο υλικό για να επιλέξουν σωστά ανάλογα με τους στόχους τους.
  2. Καθορίζεται συνάντηση κάθε μαθητή και των γονέων του με τους υπευθύνους του φροντιστηρίου και αναλύονται όλα τα δεδομένα των επιλογών με βάση τους στόχους του και τις επιδόσεις του.
  3. Εφόσον ο μαθητής καταλήξει στην τελική του επιλογή, προσφέρεται πλήρης γραμματειακή υποστήριξη από το φροντιστήριο για την ορθή καταχώρηση των επιλογών του.

Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται δωρεάν σε όλους τους μαθητές μας.