Συμβουλευτική εκπαίδευσης

Η διαδικασία της συμβουλευτικής εκπαιδευτικής υποστήριξης ξεκινά από την ημέρα που κάποιος μαθητής εγγραφεί και αρχίσει μαθήματα στο φροντιστήριο μας .

Με εξατομικευμένη επικοινωνία με τον μαθητή και τους γονείς παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη ώστε ο κάθε μαθητής να καθορίσει τους στόχους του και να επιλέξει κατεύθυνση εκπαίδευσης με βάση τα ενδιαφέροντα , τις κλίσεις  και τις δυνατότητες του.

Το επίπεδο της συμβουλευτικής υποστήριξης στηρίζεται πάνω στην πολυετή εμπειρία μας στο χώρο της εκπαίδευσης και στις κάτωθι αξίες:

– Αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα κάθε περίπτωση, εξετάζοντας όλες τις δυνατές επιλογές, ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα, τα οποία υποδεικνύουν η οργάνωσή μας και η εμπειρία μας στο χώρο.
-Σεβασμός στις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε μαθητή, στη διαφορετικότητα και στην ατομικότητά του, στους στόχους και τα όνειρά του.

Συμπλήρωση του μηχανογραφικού με <κλικ> ΕΔΩ