Μαθήματα Γυμνασίου

Σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου:

  • Για την υλοποίηση του αναλυτικού προγράμματος σπουδών οι μαθητές, εκτός των σχολικών βιβλίων, εφοδιάζονται με τα φυλλάδια και τις σημειώσεις του φροντιστηρίου σε κάθε μάθημα καθώς και με τα απαραίτητα φροντιστηριακά βιβλία, όπου κρίνεται απαραίτητο.
  • Εφαρμόζεται οργανωμένο σύστημα test μικρής διάρκειας κατά την διαδικασία του μαθήματος.
  • Επαναληπτικά μαθήματα στην περίοδο των εξετάσεων :Το φροντιστήριο εφαρμόζει ειδικό πρόγραμμα επαναλήψεων με ενισχυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα την περίοδο των εξετάσεων σε όλες τις τάξεις και σε όλα τα μαθήματα.

Πρόγραμμα Σπουδών και Ωρολόγιο Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Στόχος του αναλυτικού προγράμματος του Γυμνασίου είναι α) η προετοιμασία του μαθητή, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σχολείου, β) η ποιοτική προσέγγιση της ύλης, ώστε να μην μείνουν κενά στην κατανόησή της, γ) η ανάδειξη των κλίσεων του

ΜαθήματαΑ΄ΓυμνασίουΒ΄ΓυμνασίουΓ΄Γυμνασίου
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ333
ΦΥΣΙΚΗ111
ΧΗΜΕΙΑ11
ΑΡΧΑΙΑ11,51,5
ΓΛΩΣΣΑ – ΕΚΘΕΣΗ11,51,5