Δι@δικτυ@κό Φροντιστήριο

Το φροντιστήριο είναι άρτια οργανωμένο διαδικτυακά. Από τις εγκαταστάσεις του φροντιστηρίου υπάρχει η δυνατότητα να λειτουργούν 8 διαδικτυακές τάξεις ταυτόχρονα. Αυτή η δυνατότητα πολλαπλασιάζεται, όταν αξιοποιούνται και χώροι που διαθέτουν οι καθηγητές. 

Ο τρόπος μετάδοσης του διαδικτυακού μαθήματος γίνεται σε πραγματικό χρόνο με τρεις τρόπους:
α) μετάδοση μαθήματος  από γραφείο του καθηγητή.
β) μετάδοση μαθήματος από πίνακα

γ) μετάδοση με ψηφιακό υλικό on-line.
(ακολουθούν παραδείγματα και των τριών περιπτώσεων)

Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά.
Διατυπώνουν ερωτήσεις, δίνουν απαντήσεις, συμμετέχουν στις λύσεις των ασκήσεων.

Οι απαιτήσεις για να μπορεί να παρακολουθήσει ο μαθητής διαδικτυακό μάθημα είναι:

Σύνδεση στο internet & να έχει email
H/Y με ακουστικά, μικρόφωνο , web κάμερα (ιδανική περίπτωση) ή tablet ή smartphone.
Τεχνική υποστήριξη για την καλή λειτουργία της σύνδεσης  δίνεται από τους υπεύθυνους του φροντιστηρίου.

Περιβάλλον εικονικής τάξης με εύχρηστη και εύκολη λειτουργία για τους μαθητές 

Οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε  όλες τις  εκδόσεις  του φροντιστηρίου (βιβλία, φυλλάδια, σημειώσεις) σε κάθε μάθημα και σε ηλεκτρονική μορφή.

Ακολουθούν σχετικά video με παραδείγματα αποσπασμάτων διαδικτυακών  μαθημάτων  πραγματικού χρόνου (τα video είναι συμπιεσμένα οπότε χάνουν σε ποιότητα) . Μπορείτε να μεγιστοποιήσετε την προβολή.

ΦΥΣΙΚΗ Γ Λυκείου
από γραφείο

 

Μαθηματικά Γ Λυκείου
από γραφείο

 

Χημεία Γ Λυκείου
με ψηφιακό υλικό

 

Εκθεση Γ΄Λυκείου
με ψηφιακό υλικό

Αρχές Οικονομίας Γ Λυκείου
από πίνακα

 

ΑΕΕΠ-Πληροφορική Γ Λυκείου
από πίνακα

 

Βιολογία Γ΄Λυκείου 
με ψηφιακό υλικό

Ιστορία Γ Λυκείου
με ψηφιακό υλικό

 

Αρχές Οικονομίας Γ Λυκείου
με ψηφιακό υλικό

 

Μαθηματικά Γ ΕΠΑΛ
από γραφείο

 

Ανατομία ειδικότητα Γ ΕΠΑΛ
με ψηφιακό υλικό

 

Μαθηματικά Β ΕΠΑΛ  σε τμήμα και ύλης Γ
από γραφείο

Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου
από γραφείο

 

ΦΥΣΙΚΗ Β Λυκείου
από γραφείο

 

Αρχαία Β΄Λυκείου
με ψηφιακό υλικό

 

ΦΥΣΙΚΗ A Λυκείου
από γραφείο

Χημεία A Λυκείου
από γραφείο

 

Μαθηματικά Α ΕΠΑΛ
από γραφείο

 

Μαθηματικά Β προετοιμασία σε ύλη Γ Λυκείου
από Γραφείο

 

ΑΕΠΠ-Πληροφορική Β προετοιμασία σε ύλη Γ Λυκείου
από πίνακα

 

Αρχές Οικονομίας Β προετοιμασία σε ύλη Γ Λυκείου
από πίνακα

 

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου
από γραφείο

 

Εκθεση Γ΄Γυμνασίου
με ψηφιακό υλικό

 

Ιστορία στη Β προετοιμασία ύλης Γ Λυκείου
με ψηφιακό υλικό