ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

Κάθε σχολική περίοδο διαμορφώνουμε πρόγραμμα διαγωνισμάτων σε όλες τις τάξεις των Λυκείων ΓΕΝΙΚΟΥ και ΕΠΑ.Λ. εκτός ωραρίου διδασκαλίας

– Οι μαθητές έχουν το πρόγραμμα από την αρχή της περιόδου
– Τα θέματα των διαγωνισμάτων σε όλες τις τάξεις είναι επιπέδου Πανελλαδικών στην αντίστοιχη ύλη.
– Οι απόφοιτοι ακολουθούν το αντίστοιχο πρόγραμμα της Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
– Η συμμετοχή των μαθητών είναι υποχρεωτική

Τα Θέματα των τελευταίων Διαγωνισμάτων <κλικ> ΕΔΩ

 Το πρόγραμμα της τελευταίας περιόδου της Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΟΥ & ΕΠΑ.Λ.)
          ΠΕΡΙΟΔΟΣ 15/6/2020 – 23/1/2021

Η/ΝΑΙΓ’ ΘΕΤΙΚΩΝΓ’ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΓ’ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝΓ΄ΕΠΑ.Λ.
11/7ΕΚΘΕΣΗ- ΓΛΩΣΣΑΕΚΘΕΣΗ- ΓΛΩΣΣΑΕΚΘΕΣΗ- ΓΛΩΣΣΑΕΚΘΕΣΗ- ΓΛΩΣΣΑ
18/7ΧΗΜΕΙΑ Κ.ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΙΣΤΟΡΙΑ Κ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1
23/7ΦΥΣΙΚΗ Κ.Α.Ε.Π.Π. –  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2
25/7ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κ.
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Κ.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κ.ΑΡΧΑΙΑ Κ.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
20/9ΕΚΘΕΣΗ- ΓΛΩΣΣΑΕΚΘΕΣΗ- ΓΛΩΣΣΑΕΚΘΕΣΗ- ΓΛΩΣΣΑΕΚΘΕΣΗ- ΓΛΩΣΣΑ
4/10ΧΗΜΕΙΑ Κ.ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΙΣΤΟΡΙΑ Κ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1
11/10ΦΥΣΙΚΗ Κ.Α.Ε.Π.Π. –  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2
25/10ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κ.
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Κ.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κ.ΑΡΧΑΙΑ Κ.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
8/11ΕΚΘΕΣΗ- ΓΛΩΣΣΑΕΚΘΕΣΗ- ΓΛΩΣΣΑΕΚΘΕΣΗ- ΓΛΩΣΣΑΕΚΘΕΣΗ- ΓΛΩΣΣΑ
15/11ΧΗΜΕΙΑ Κ.ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΙΣΤΟΡΙΑ Κ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1
22/11ΦΥΣΙΚΗ Κ.Α.Ε.Π.Π. –  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2
29/11ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κ.
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Κ.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κ.ΑΡΧΑΙΑ Κ.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
6/12ΧΗΜΕΙΑ Κ.ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΙΣΤΟΡΙΑ Κ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1
13/12ΦΥΣΙΚΗ Κ.Α.Ε.Π.Π. –  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2
19/12ΕΚΘΕΣΗ- ΓΛΩΣΣΑΕΚΘΕΣΗ- ΓΛΩΣΣΑΕΚΘΕΣΗ- ΓΛΩΣΣΑΕΚΘΕΣΗ- ΓΛΩΣΣΑ
20/12ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κ.
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Κ.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κ.ΑΡΧΑΙΑ Κ.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
4/1ΦΥΣΙΚΗ Κ.ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΙΣΤΟΡΙΑ Κ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1
5/1ΕΚΘΕΣΗ- ΓΛΩΣΣΑΕΚΘΕΣΗ- ΓΛΩΣΣΑΕΚΘΕΣΗ- ΓΛΩΣΣΑΕΚΘΕΣΗ- ΓΛΩΣΣΑ
9/1ΧΗΜΕΙΑ Κ.Α.Ε.Π.Π. –  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2
10/1ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κ.
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Κ.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κ.ΑΡΧΑΙΑ Κ.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Το πρόγραμμα της τελευταίας περιόδου της Α΄,Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΟΥ & ΕΠΑ.Λ.)
          ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/9/2020 – 23/1/2021

Η/ΝΙΑΑ ΛΥΚΕΙΟΥΒ’ΘΕΤΙΚΩΝΒ’ΑΝΘΡΩΠΒ’ΕΠΑ.ΛΑ’ΕΠΑ.Λ
20/9ΕΚΘΕΣΗ- ΓΛΩΣΣΑΕΚΘΕΣΗ- ΓΛΩΣΣΑΕΚΘΕΣΗ- ΓΛΩΣΣΑΕΚΘΕΣΗ- ΓΛΩΣΣΑ ΕΚΘΕΣΗ- ΓΛΩΣΣΑ
4/10ΧΗΜΕΙΑΧΗΜΕΙΑ Β-Γ
Α.Ο.Θ Γ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ
11/10ΦΥΣΙΚΗΦΥΣΙΚΗ Β-Γ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Β-Γ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ1
18/10ΑΡΧΑΙΑΑΛΓΕΒΡΑΑΛΓΕΒΡΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2
25/10ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β-Γ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ
ΑΡΧΑΙΑ Β-ΓΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
8/11ΕΚΘΕΣΗ-ΓΛΩΣΣΑΕΚΘΕΣΗ-ΓΛΩΣΣΑΕΚΘΕΣΗ-ΓΛΩΣΣΑΕΚΘΕΣΗ-ΓΛΩΣΣΑΕΚΘΕΣΗ-ΓΛΩΣΣΑ
15/11ΧΗΜΕΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ Β-Γ
Α.Ο.Θ Γ
ΦΥΣΙΚΗ ΓΠ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ
ΦΥΣΙΚΗ ΓΠ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1
22/11ΦΥΣΙΚΗΦΥΣΙΚΗ Β-Γ
ΠΛΗΡΟΦ Β-Γ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΓΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2
28/11ΑΛΓΕΒΡΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ
ΑΛΓΕΒΡΑ
29/11ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β – ΓΑΡΧΑΙΑ Β – ΓΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
6/12ΧΗΜΕΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ Β-Γ
Α.Ο.Θ Γ
ΦΥΣΙΚΗ ΓΠ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ
ΦΥΣΙΚΗ ΓΠ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1
12/12ΑΛΓΕΒΡΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ
ΑΛΓΕΒΡΑ
13/12ΦΥΣΙΚΗΦΥΣΙΚΗ Β-Γ
ΠΛΗΡΟΦ Β-Γ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΓΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2
19/12ΕΚΘΕΣΗ-ΓΛΩΣΣΑΕΚΘΕΣΗ-ΓΛΩΣΣΑΕΚΘΕΣΗ-ΓΛΩΣΣΑΕΚΘΕΣΗ-ΓΛΩΣΣΑΕΚΘΕΣΗ-ΓΛΩΣΣΑ
20/12ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β – ΓΑΡΧΑΙΑΒ – ΓΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
4/1ΦΥΣΙΚΗΦΥΣΙΚΗ Β-Γ
ΠΛΗΡΟΦ Β-Γ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΓΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1
5/1ΕΚΘΕΣΗ-ΓΛΩΣΣΑΕΚΘΕΣΗ-ΓΛΩΣΣΑΕΚΘΕΣΗ-ΓΛΩΣΣΑΕΚΘΕΣΗ-ΓΛΩΣΣΑΕΚΘΕΣΗ-ΓΛΩΣΣΑ
7/1ΑΛΓΕΒΡΑΑΛΓΕΒΡΑΑΛΓΕΒΡΑ
9/1ΑΡΧΑΙΑΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΑΡΧΑΙΑ Β – ΓΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2
10/1ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β – ΓΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
16/1ΧΗΜΕΙΑΧΗΜΕΙΑ Β-Γ
Α.Ο.Θ Γ
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ
23/1ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ